Correu

Professional

  • Domini
  • Fins a 10 comptes de correu
  • Filtrat Spam
  • Correu Web Mail

Comptes de correu personalitzades
Fins a 10 comptes de correu
Fins a 20 alies de correu
POP3 o IMAP
Filtrat SAPM
6 Gg d'espai correu
Enviament autenticat (protecció identitat)
Correu Web Mail.