Hot Line Gestió

Ajut i formació remota:

  • Segons disponibiilitat
  • Packs econòmics
  • Formació online
  • Resolució de dubtes

PLA HOT LINE

DUES OPCIONS : CINC O DEU  HORES SUPORT REMOT I TELEFONIC.