POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES

 

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.

 

En concret Vè. ens pot proporcionar informació als següents apartats:

Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que Vè. ens faci.

Inscripció en la Newsletter. Necessitem les seves dades de contacte parteixi enviar-li periòdicament nostra newsletter.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat de Ofi-Web Empordà, S.L. amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat d' Ofi-Web  Empordà, S.L. , qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vè. ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a Ofi-Web Empordà, S.L. , Rambla, nº 21 de Figueres o bé enviant un correu electrònic a ofiweb@ofiwebemporda.cat.

En qualsevol moment Vè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal , mitjançant comunicació escrita dirigida a Ofi-Web *Empordà, S.L. Rambla, nº 21 de Figueres. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a ofiweb@ofiwebemporda.cat.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

6– Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.