Servidors Cloud

Descobreixi tots els aventatges de tenir un servidor cloud.

Un servidor cloud és molt més que una "simple" màquina virtual.

Un servidor cloud és una virtualització del sistema operatiu que treballa sobre una infraestructura especial que li permet abstreures totalment del maquinari, on no només la màquina o el servidor estan virtualitzats, sinó que altres components com la xarxa i l'emmagatzematge també ho estan. Aquesta abstracció respecte al maquinari vol dir que un servidor cloud no està lligat a un ordinador físic concret, no està ubicat en un únic ordinador.

El resultat és que un servidor cloud és tolerant a fallades de maquinari, és a dir, que en cas que un ordinador físic falli el servei seguirà funcionant de manera ininterrompuda o com a molt requerirà reiniciar el servidor en un altre node de maquinari.

A més, un servidor cloud es pot redimensionar de manera immediata, és a dir, se li pot afegir més RAM o més processadors, se li pot afegir discos o redimensionar els existents.