Marketing Digital

Marketing digital, combinació i utilització d'estrategies digitals

Podem definir Marqueting Digital com les accions mercadotécniques i comercials que s'apliquen a Internet. Igual que existeix màrqueting en altres mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa, etc ...) des de la revolucionària aparició de les pàgines webs, els fòrums o el penúltim fenomen de les xarxes socials, el màrqueting digital ha experimentat un radical, profund i frenètic canvi tant endogen (en les seves tècniques i eines) com exogen (en les possibilitats que ofereix als receptors).

En ser un mitjà més potent i divers que altres, les eines que tenim al nostre abast són nombroses i de més complexitat, pel que en funció de les nostres necessitats i objectius haurem de triar les més adequades a la nostra estratègia:
Màrqueting viral (vídeos, podcasts i documents de text)
pàgina web
cercadors
afiliació
Correu electrònic màrqueting
aliances
Publicitat display
Estem a la vostra disposició per a escollir les accions que millor s'adaptin als seus projectes comercials.