Continguts Web

Contiguts dinàmics

  • Actualització de continguts
  • Composició i arranjament de fotografies
  • Creació de galeries
  • Disseny

PLA CONTGUTS WEB

DEU  HORES DE MODIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE CONTIGUTS.